Προσφορά!

Πλυντήριο Πιάτων – Ποτηριών Alfa Euroline 40

850,00 

Περιγραφή

Πλυντήριο Πιάτων – Ποτηριών Alfa Euroline 40

Πλεονεκτήματα – Advantages
Εύκολη χρήση – Easy use
Εύκολη συντήρηση – Easy service
Εύκολος καθαρισμός – Easy cleaning
Άνοιγμα πόρτας 320mm – Door clearance 320 mm
Διπλό τοίχωμα πόρτας – Double skin door
Δυνατότητα εγκατάστασης αντλίας αδειάσματος –
Easy installation of draining pump
Μπεκ πλύσης στο επάνω και κάτω μέρος του κάδου –
Top and bottom wash and rinse group
Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος –
Stainless steel wash and rinse group
Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 –
Stainless steel AISI 304 body construction
Αντλία στεγανού τύπου ΙΡ44 –
Water resistant IP 44 washing pump

Τροφοδοσία / Power supply 220-240 V 1 ~ N 50/60 Hz
Μέγιστη ισχύς / Max power 2,8 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes 12,5A
Ισχύς μπόιλερ / Boiler heating element 2,5 Kw
Ισχύς κάδου /Tank heating element 2,5 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity 3,5 Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity 17 Lt
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions 470 X 510 X 710 mm
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size 400 X 400 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles 120 sec
Iσχύς αντλίας / Pump power 0,3 Hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού /
Peristaltic detergent pump
optional
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού /
Peristaltic rinse pump
optional
Αντλία αδειάσματος / Draining pump optional
Θερμοαφάλεια μπόιλερ / Boiler’s thermal protection 105oC thermofuse
Θερμοασφάλεια κάδου / Tank’s thermal protection 99oC thermofuse
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass 290 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish 295 mm