Προσφορά!

Πλυντήριο Πιάτων – Ποτηριών Alfa A 500 VERGINA

1.450,00 

Περιγραφή

Πλυντήριο Πιάτων – Ποτηριών Alfa A 500

Πλεονεκτήματα – Advantages
Εύκολη χρήση – Easy use
Εύκολη συντήρηση – Easy service
Εύκολος καθαρισμός – Easy cleaning
Άνοιγμα πόρτας 360mm – Door clearance 360 mm
Διπλό τοίχωμα πόρτας – Double skin door
Δυνατότητα εγκατάστασης αντλίας αδειάσματος –
Easy installation of draining pump
Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος –
Stainless steel wash and rinse group
Ανοξείδωτο σώμα AISI 304 –
Stainless steel AISI 304 body construction
Αντλία στεγανού τύπου ΙΡ44 –
Water resistant IP 44 washing pump
Στάνταρ βαλβίδα αντεπιστροφής – Standard air break valve
Στάνταρ θερμόμετρο Μπόιλερ – Standard boiler thermometer
Τροφοδοσία / Power supply 220-240 V 1 ~ N 50/60 Hz 380-415 V 3 ~ N 50/60 Ηz
Μέγιστη ισχύς / Max power 3,6 Kw 6,6 Kw
Μέγιστο φορτίο / Max Amperes 15,4 A 12,2 A
Ισχύς μποιλερ / Boiler heating element 3 Kw 6 Kw
Ισχύς κάδου /Tank heating element 2,8 Kw 2,8 Kw
Χωρητικότητα μπόιλερ / Boiler capacity 6Lt
Χωρητικότητα κάδου / Tank capacity 35Lt
Εξ. διαστάσεις / Ext. dimensions 570 X 600 X 830 mm
Διαστάσεις καλαθιού / Basket size 500 X 500 mm
Χρόνος πλύσης / Washing cycles 120 sec
Iσχύς αντλίας / Pump power 0,75hp
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού / Peristaltic detergent pump optional
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού / Peristaltic rinse pump optional
Θερμοαφάλεια μπόιλερ / Boiler’s thermal protection 105oC thermofuse
Θερμοασφάλεια κάδου / Tank’s thermal protection 99oC thermofuse
Θερμόμετρο μπόιλερ / Boiler’s thermometer std analogical
Θερμόμετρο κάδου / Tank’s thermometer optional
Αντλία αδειάσματος / Draining pump optional
Μέγιστο ύψος ποτηριού / Max glass 325 mm
Μέγιστο ύψος πιάτου / Max dish 335 mm