Εστίες αερίου FC2S7 με ερμάριο

878,00 

Περιγραφή

Εστίες αερίου FC2S7 με ερμάριο
Μήκος (mm)
Βάθος (mm)
Ύψος (mm)
Συνολική Ισχύς (kW)
Εστίες 3 kW
Ερμάριο
Ηλεκτρική σύνδεση
Κατανάλωση υγραερίου (kg/h)
Κατανάλωση Φ.Α. (m3/h)
Βάρος (kg)
Όγκος
400
750
850
6
2
1

0,469
0,633
38
0,43